Återvinning och återanvändning

Vi tar förändringar i miljösektorns lagstiftning och föreskrifter i beaktande samt hur det påverkar vår egen och kundernas verksamhet. På detta sätt kan kunden koncentrera sig på sin kärnverksamhet och låta oss sköta avfallshanteringen i enlighet med gällande föreskrifter. Vi verkar enligt prioritetsordningen och styr en så stor del som möjligt av material som metall, papp, plast, glas till återvinning. Vi vill säkerställa att de värdefulla råämnena återanvänds så effektivt som möjligt. Material som inte duger för återvinning styrs efter behandlingen i första hand till kraftverksanläggningar för energiproduktion. 

En expert på materialströmmar och cirkulär ekonomi

Avfall som lämnar oss är sorterat och har på våra behandlingslinjer redan bearbetats till en sådan form, att det kan utnyttjas direkt som råämne eller i som bränsle i kraftverksanläggningar.

Kontakta eller begär en offert från Joensuu-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kaskinen-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kuopio-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Vasa-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Nokia-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Seinäjoki-kontoret

*pakollinen kenttä

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält