Branschlösningar

När det gäller återvinning och behandling av materialströmmar är vi en samarbetspartner för företag av alla storlekar och för alla aktörer inom avfallsbranschen. Vi har som målsättning att erbjuda tjänster som uppfyller kundernas varierande och med tiden föränderliga behov. Vi hjälper våra kunder med deras långfristiga och återkommande återvinningsbehov men också när det gäller kortvariga och engångsartade projektet.

Från källsortering till återvinning oberoende av verksamhetsbransch

Vi har lösningar för avfallssortering och återvinning för företag alla storlekar. Med våra avfallstjänster vill vi understöda våra kunders önskan att verka mer miljövänligt.

Sortering själv eller av oss

Till våra tjänster hör insamlingsutrustning för olika avfallssorter, tömning av insamlingsutrustningen, sorterings- och behandlingstjänster samt återvinning. Vi levererar rätt insamlingsutrustning för respektive kund, så att källsorteringen blir så lätt som möjligt. Insamlingen av avfallet kan antingen ske med kundens egen insamlingsutrustning eller den insamlingsutrustning  som behövs kan hyras av oss.

Vi tar emot följande avfallssorter:

 • Metaller (även små mängder)
 • Byggnads- och rivningsavfal
 • Bitumen
 • Fönster och dörrar
 • Energiavfall
 • Träavfall
 • Kartong
 • Klar och färgad plastfolie
 • Bioavfall
 • Blandavfall för sortering
 • El- och elektronikskrot
 • Poltettava jäte
 • Avfall för förbränning
 • Avfall för slutplacering
 • Asbesthaltigt avfall
 • Oljekontaminerat markmaterial
 • Tillverkningsindustrins sidoströmmar
 • Farligt avfall
 • Dataskyddstjänster
 • Glasavfall
 • Andra avfallssorter som kräver speciell behandling

Kontakta eller begär en offert från Joensuu-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kaskinen-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kuopio-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Vasa-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Nokia-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Seinäjoki-kontoret

*pakollinen kenttä

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält