Elektroniska tjänster

REVISOL BETJÄNAR PÅ FLERA KANALER

Revisols målsättning är att erbjuda tjänster som uppfyller kundernas varierande och med tiden föränderliga behov. Som komplement till vår traditionella service har vi som ytterligare en möjlighet att sköta ärenden lagt till den digitala tjänsten MinRevisol, vilket bland annat gör det möjligt att problemlöst beställa en tömning vid vilken tid på dygnet som helst. MinRevisol är en webbläsarbaserad tjänst som kan användas både på dator och telefon, även direkt på arbetsplatsen.

Men förutom den digitala hanteringen av tjänsterna kan man naturligtvis fortfarande göra beställningar över de gamla välbekanta kanalerna. Du kan fortfarande ta kontakt med oss per telefon, e-post eller via blanketten på webbplatsen.

Rapporteringstjänsten är en del av den digitala helheten

Förutom möjligheten att beställa tömningar tillhandahåller MinRevisol ett nytt rapporteringsverktyg för våra kunder. I rapporteringsverktyget har bland annat information om beställningar, avfallets vikt och de olika avfallssorterna mängd sparats sedan början av 2021. Med hjälp av verktyget är det lätt för kunden att ta fram dokument för eget bruk, men det är också enkelt att skapa de rapporter som myndigheterna kräver.

Förutom rapporterna kan också de avtal som gjorts med kunderna, annan viktig information samt filer förvaras praktiskt på ett och samma ställe i MinRevisol. Kunden behöver alltså inte spara dessa separat eller vid behov söka efter dem i arkivens gömmor, utan allt är välorganiserat dokumenterat på en och samma plats.

Ibruktagandet är gratis och enkelt

Ibruktagandet av den digitala tjänstehanteringen är helt gratis för våra avtalskunder. I några få enkla steg kan du ta en digital tjänst i användning som alla medarbetare i ditt företag kan använda med sin telefon eller dator:

  1. Skicka en begäran att öppna ett kundkonto med hjälp av nedanstående blankett.
  2. Den kundansvarige aktiverar ett konto för ert kundförhållande, tar vid behov kontakt med er för att specificera användarbehörigheterna och skickar sedan inloggningsuppgifterna till er
  3. Efter det är MinRevisol klar att tas i bruk med era inloggningsuppgifter.

Även i fortsättningen kan du göra beställningar eller kontakta oss i andra ärenden via e-post, blanketterna på vår webbplats eller telefon. All information du behöver finner du på vår webbplats.

Kontakta eller begär en offert från Joensuu-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kaskinen-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kuopio-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Vasa-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Nokia-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Seinäjoki-kontoret

*pakollinen kenttä

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält