Kuopio

Hantering-enhet:

Kaatopaikantie 316
70800 Kuopio

Öppen klo 7.00 – 16.00

Jätteen vastaanotto
• Rakennusjäte
• Energiajäte
• Puujäte
• Metallijäte
• Muovijäte
• Ikkunat

Kontaktpersoner

Marko Vuoti

Noora Mäkelä

Inköp av återvunnen metall
tel. +35840 1428 999
noora.makela@revisol.fi

Faktureringsinformation Revisol Oy

E-faktura
Mäklar-ID: MAVENTA 003721291126
E-faktura adress: 003704149355
E-posta fakturor: revisol@revisol.fi

Pappersfakturor
04149355
PL 100
80020 Kollektor Scan

Kontaktformulär

* Obligatoriskt fält

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält