Metallipakkausten kierrätystä Suomen Pakkaustuottajat Oy:lle

Suomen Pakkaustuottajat Oy huolehtii pakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden toteutumisesta Suomessa. Se mahdollistaa pakkausten kierrättämisen ja uudelleenkäytön tuottajille sekä kuluttajille. He tekevät yhteistyötä jätehuollon toimijoiden ja viranomaisten kanssa ja pitävät huolen pakkausten kierrätystavoitteiden täyttymisestä sekä kierrätyksen tilastoinnin luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä.

Suomen Pakkaustuottajat Oy:n mukaan yritysten pakkausjätteen kierrätysprosentti notkahti vuosien 2020 ja 2021 välillä yli 80 %:sta lukuun 68,9 %. Syyksi he kertovat markkinoille toimitettavien yrityspakkausten määrän lisääntyneen, kun taas kierrätyksen vähentyneen. Tähän pulmaan Suomen Pakkaustuottajat ovat pyrkineet tekemään kehitystoimia tehdäkseen kierrätyksestä helpompaa ja kannustavaa. Kiertotalouden erikoisosaajana Revisol Oy toimii tämän tavoitteen saavuttamiseksi yritysten metallipakkausten kierrätyksen kumppanina Suomen Pakkaustuottajat Oy:lle. Yhteistyö on aloitettu marraskuussa 2022.

Vahva asiantuntemus, kokemus ja resurssit metallin kierrätykseen

Revisol vastaanottaa ja lajittelee metallipakkauksia eri yksiköissään sekä kuljettaa ne Kaskisten laitokselle kutakin jätejaetta vastaaviin käsittelyihin. Esimerkiksi murskausta vaativat jätteet menevät kaksivaiheiseen esi- ja jälkimurskaukseen, jonka jälkeen lajitteluprosessissa erotellaan esimerkiksi alumiiniset jätteet metallisista. Koneellisen lajittelun lisäksi linjastolla tehdään käsinlajittelua, jolla varmistetaan prosessin ja lopputuotteen korkea, teollisuuden tarpeita vastaava laatu.

Revisolin erityisvahvuuksiin kuuluu myös se, että kaikki jätemateriaalien noudot ja kuljetukset hoidetaan omilla HCT (High Capacity Transport) -rekoilla ympäri Suomea.

Lue yhteistyöstä lisää Suomen Pakkaustuottajat Oy:n verkkosivuilta.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Joensuun toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Kaskisen toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Kuopion toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Vaasan toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Nokian toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Seinäjoen toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Tarjouspyyntölomake

* pakollinen kenttä