Vastuullisuus

Asiakaslähtöisyys, kehitys ja vastuullisuus ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Toimimme kestävästi, kunnioitamme ympäristöämme ja noudatamme meitä koskevia lakeja, asetuksia sekä alueellisia jätehuoltomääräyksiä. Maailma kiertotalouden ympärillä muuttuu jatkuvasti ja toimintamme kehittyy sen mukana.

Vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme huomioiden asiakkaamme, oman logistiikkamme sekä jatkuvan kehitystyön yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Revisol Oy:n eri toimipisteiden ympäristölupien mukaan vuodessa on mahdollista ottaa vastaan n. 500 000 t  materiaaleja käsiteltäväksi. Kierrätykseen kelpaamattomille jätteille me tarjoamme myös loppusijoituspalvelut.

Toimimme sertifioidusti

Käsittelylaitoksillemme on myönnetty ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmän, ISO 14 001:2015 -ympäristöhallinnan järjestelmän ja ISO 45 001:2015 -työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmien sertifikaatit. Toimintaamme seurataan ja auditoidaan säännöllisesti ja päivittäin toimimme näiden standardien mukaisesti.

Tarjouspyyntölomake

* pakollinen kenttä