Bearbetningsenheter

Bearbetningsenheter och tjänster

Seinäjoki

Kaskinen

Kuopio

Nokia

Vaasa

Seinäjoki

Huvudkontor: Laskunmäentie 9, 60760 Pojanluoma
Bearbetningsenheter: Lajittelutie 2, 60760 Pojanluoma

tel. 044 4757 043

Öppna 7.00 – 16.00

 • Avfallhantering, återvinning, och cirkulär tjänster
 • Räntal av hooklift containers för business och hushåll användning
 • Räntal av hooklift containers, komprimatorers och avfallskärl
 • Återvinning och återanvändning av olika avfall material
  • Bygg- och rivningsavfall
  • Energiavfall
  • Trä
  • Metall
  • Kartong
  • Plast
 • Fönster återvinning
 • Tvätt för tunga fordon

Kaskinen

Fladantie 36, 64260 Kaskinen

tel. 044 4757 000

Öppna 7.00 – 16.00

 • Avfallhantering, återvinning, och cirkulär tjänster
 • Räntal av hooklift containers för business och hushåll användning
 • Räntal av hooklift containers, komprimatorers och avfallskärl
 • Återvinning och återanvändning av olika avfall material
  • Bygg- och rivningsavfall
  • Energiavfall
  • Trä
  • Metall
  • Kartong
  • Plast
 • Fönster återvinning

Kaskinen

Kalasatamantie 30, 64260 Kaskinen

tel. 044 4757 000

Öppna 7.00 – 16.00

 • Förvaringsutrymme

Kuopio

Kaatopaikantie 316, 70800 Kuopio

tel. 044 4757 000

Öppna 7.00 – 16.00

 • Återvinning och återanvändning av olika avfall material
  • Bygg- och rivningsavfall
  • Energiavfall
  • Trä
  • Metall
 • Fönster återvinning

Nokia

Juhansuonkatu 11, 37150 Nokia

tel. 0400 620 661

Öppna 7.00 – 16.00

 • Avfallhantering, återvinning, och cirkulär tjänster
 • Räntal av hooklift containers för business och hushåll användning
 • Räntal av hooklift containers, komprimatorers och avfallskärl
 • Återvinning och återanvändning av olika avfall material
  • Bygg- och rivningsavfall
  • Energiavfall
  • Trä
  • Metall
  • Kartong
  • Plast
 • Fönster återvinning
 • Tvätt för tunga fordon

Vaasa

Stormossenintie 56, 66530 Koivulahti

tel. 044 4757 057

Öppna 7.00 – 16.00

 • Avfallhantering, återvinning, och cirkulär tjänster
 • Räntal av hooklift containers för business och hushåll användning
 • Räntal av hooklift containers, komprimatorers och avfallskärl
 • Återvinning och återanvändning av olika avfall material
  • Bygg- och rivningsavfall
  • Energiavfall
  • Trä
  • Metall
  • Kartong
  • Plast
 • Fönster återvinning