Företaget

Revisol – En innovativ utvecklare av cirkulär ekonomi

Vi återvinner biproduktflöden och avfall från företagens produktion, såsom trä-, byggnads- och energiavfall. Revisol är en pålitlig partner för privata och offentliga företag samt för avfallshanteringsorganisationer.

Vårt huvudkontor ligger i Seinäjoki ekonomiområde, och vi verkar även i ekonomiområdena Vasa, Tammerfors och Kuopio.

Smidig verksamhet

Tack vare vår egen produktutveckling och utrustningstillverkning kan vi reagera flexibelt, kostnadseffektivt och snabbt på våra kunders och partners behov. Således kan vi även bygga maskinhelheter för mindre volymer, som inte vore kostnadseffektiva att köpa från stora tillverkare.

Egen logistik

Vi transporterar materialen med egen utrustning, så att vi på ett betydande sätt kan påverka logistikeffektivitet, körsträckor och ekologi. Vid behov använder vi också våra partners utrustning, vilket ger våra resurser större flexibilitet och förbättrar vår förmåga att betjäna våra kunder.

Omfattande nätverk

Materialen cirkulerar så effektivt och så länge som möjligt i nyttoanvändning i samhället. Vi letar ständigt efter nya sätt att dra nytta av biproduktflöden och utökar vårt nätverk för att hitta rätt partner för varje potentiell produkt. Ju fler spelare som samarbetar, desto färre saker blir att ligga i hörnen.

Kontinuerlig verksamhetsutveckling

Vi ser till att vår ekonomi är i skick och kan fokusera på affärsutveckling och investeringar. Vi strävar efter en stark tillväxt inom alla delar av vår verksamhet.

Vi utvecklar branschlösningar

Vi letar ständigt efter nya sätt och tekniska lösningar för att göra saker och ting på ett bättre sätt. Genom att innovera och investera i nya lösningar och servicemodeller kommer vi också att hitta nya sätt att öka våra intäkter och vår roll bland aktörerna i branschen.

 

Som arbetsgivare

Vi vill också föra mjuka värden och mänsklighet till sektorn. Vi investerar i våra medarbetares välbefinnande genom att ge dem en bekväm arbetsmiljö och arbetsbild. Vi vill behålla de bästa jobbarna i vårt hus.

Vi tar hand om miljön

Cirkulationen av material i nyttoanvändning i samhället är kärnan i vår verksamhet. Vi utvecklar hela vår produktionskedja från mottagande av avfall till transport av slutprodukter på ett sådant sätt att vår verksamhet är så miljömässigt hållbar som möjligt.