Tjänster

VI ÅTERVINNER DITT MATERIALFLÖDE KOSTNADSEFFEKTIVT

Vi är partner till företag av alla storlekar och avfallsoperatörer inom återvinning och bearbetning av materialflöden i de ekonomiska områdena Seinäjoki, Vasa, Tammerfors och Kuopio. Vi hjälper våra kunder med såväl långsiktiga och återkommande återvinningsbehov som med kortsiktiga och enstaka projekt. Vi börjar alltid med att kartlägga kundens situation och behov för att kunna upprätta en detaljerad offert och en specifikation av tjänstens innehåll. Tack vare egen logistik kan vi organisera transporter flexibelt och optimera använda kilometer kostnadseffektivt. Våra bilar kommer alltid enligt tidtabellen och snabbare om det behövs.

Specialist på materialflöden och cirkulär ekonomi

Avfalls- och miljölagen uppdateras ständigt och kännedomen om dessa kräver kontinuerlig kartläggning. Vi är alltid uppdaterade om de senaste lagändringarna och återvinner allt material i enlighet med bestämmelser och lagar. Detta gör det möjligt för våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet och låta oss ta hand om avfallsproblem. Vårt mål är att hitta nya användningsändamål för merparten av överskottsmaterial i samhället, och vårt nätverk har gott om aktörer för att säkerställa en så effektiv användning av värdefulla råvaror som möjligt.

KONTAKTA OSS

VI TAR EMOT

  • energiavfall, såsom kartong och plast
  • byggavfall från olika byggen
  • sorterbart avfall, såsom böcker och husmöbler
  • träavfall, såsom träförpackningar, lastpallar, ris och stubbar
  • elektronikavfall
  • metallavfall
  • annat sorterbart avfall (t.ex. fönster)

Vi accepterar inte:

  • farligt avfall, såsom kemikalier och färger
    bioavfall och matsvinn.