Tehokasta jätehuoltoa rakennusalalla

Rakennustoimisto PRM Oy ja Revisol Oy ovat solmineet merkittävän yhteistyösopimuksen, joka edistää kestävän kehityksen periaatteita rakennusalalla. Kumppanuus keskittyy erityisesti jätehuollon tehostamiseen ja ympäristöystävällisten käytäntöjen parantamiseen. Yhteistyön myötä PRM pystyy entistä paremmin vastaamaan jätelainsäädännön vaatimuksiin ja parantamaan kierrätysprosenttiaan.

Rakennustoimisto PRM on vuonna 1987 perustettu ja aktiivisesti kasvava perheyritys, joka keskittyy teollisuus- ja julkisrakentamiseen. Yrityksen toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, läpinäkyvyyteen ja korkeaan laatuun. Aikaisemmin PRM hoiti jätteiden kuljettamisen itse ja käytti muita jätehuollon kumppaneita, mutta jätteiden syntypaikkalajittelu, kuljetus ja kierrättäminen olivat haastavia ennen yhteistyön aloitusta Revisolin kanssa.

Monipuoliset keräysvälineet tehostavat jätteiden käsittelyä

Revisol erottui kilpailijoistaan tarjoamalla monipuolisia keräysvälineitä, jotka sopivat erikokoisille työmaille.

-Erityisesti pienet kontit ja kannelliset astiat ovat osoittautuneet käytännöllisiksi ja tarpeellisiksi. Esimerkiksi eräällä työmaalla pienen kontin saa nätisti sivuun, ilman kulku- tai miljööhaittaa, kuitenkin niin, että sitä on helppo käyttää, Ronny Hietanen Rakennustoimisto PRM Oy:stä kertoo.

Revisol toimittaa PRM:lle tarvittavat keräysastiat jätteen syntypaikkalajittelun helpottamiseksi ja auttaa jätehuoltoon liittyvässä suunnittelussa. Revisolilla on tarjota monipuolisesti eri kokoisia keräysvälineitä kohteen koosta riippumatta. Asiakas saa kohteisiinsa aina tarvittavan määrän astioita. Revisol tyhjentää keräysastiat sovitulla rytmillä tai tilauksesta, ja kuljettaa ne käsittelylaitoksilleen käsiteltäväksi ja prosessoitavaksi. Tämän ansiosta vain pieni osa jätteestä menee energiahyödyntämiseen, sillä suurin osa saadaan hyödynnettyä käsittelyn jälkeen materiaalina.

Kestävät jätehuoltoratkaisut edistävät kierrätystä ja turvallisuutta työmailla

Revisolin tarjoamat keräysvälineet ovat siistejä, ehjiä ja lukittavia, mikä estää ulkopuolisten pääsyn jätteisiin käsiksi ja ympäristön likaantumisen. Yhteistyö edistää kestävän kehityksen periaatteita ja pitää työmaat siistinä ja turvallisina. Erityisesti yhteistyön myötä PRM saavuttaa jätelain edellyttämän kierrätysprosentin.

-EU ja Suomen jätelainsäädännön mukaan rakennus- ja purkutyömailla syntyvästä jätteestä vähintään 70 % tulisi valmistella uudelleenkäyttöön, kierrättää tai hyödyntää muutoin materiaalina. Rakennusjätteestä tulee erilliskerätä betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka, asfaltti, bitumi, kattohuopa, kipsi, kyllästämätön puu, metalli, lasi, muovi, paperi ja kartonki, mineraalivilla, sekä maa- ja kiviaines, avainasiakaspäällikkö Timo Antila Revisolin Seinäjoen käsittely-yksiköstä huomauttaa.

-Me Revisolilla pystymme käsittelemään ja prosessoimaan jätteet niin, että niitä voidaan käyttää uudelleen raaka-aineina, mikä pienentää ympäristökuormaa ja vähentää polttoon päätyvän jätteen määrää. Meillä on eri jakeille suunniteltuja käsittelylinjoja omissa käsittely-yksiköissämme, Antila täydentää.

-Meillä kerätystä ja prosessoidusta lasivillasta tehdään Leca-tuotteita, kattohuovasta ja bitumista saadaan valmistusmateriaalia asfalttiin ja kipsi uusiokäyttöön uusien kipsilevyjen valmistamiseen. Meillä on myös valtakunnallinen ikkunakierrätyspalvelu, jossa kerätyistä ikkunalaseista tehdään raaka-ainetta lasivillan valmistukseen, Antila kertoo.

Kohti kestävää tulevaisuutta rakennusalalla

-Yhteistyö on sujunut hyvin – voin suositella. Erityisesti nuo pienet kontit ovat osoittautuneet käteviksi. Yhteydenpito Revisoliin on helppoa ja toiminta nopeaa, jopa yllättävissä tilanteissa kuten talvipakkasilla, Hietanen kertoo.

-Revisol on kyennyt vastaamaan meidän tarpeisiimme joustavasti ja tehokkaasti, Hietanen täydentää.
Yhteistyötä aiotaan kehittää edelleen huolehtimalla tarvittavista välineistä sovitulla aikataululla ja pitämällä yhteydet avoimina. Molemmat osapuolet sitoutuvat jatkossakin yhteistyöhön, joka tukee kestävän kehityksen tavoitteita ja tarjoaa molemminpuolisia hyötyjä.

Yhteistyö PRM:n ja Revisolin välillä on esimerkki siitä, miten rakentamisen ja jätehuollon toimijat voivat yhdessä edistää ympäristöystävällisiä käytäntöjä ja saavuttaa merkittäviä hyötyjä molemmille osapuolille. Tämä kumppanuus on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta ja parempia rakennuskäytäntöjä.

Lisätiedot:
Timo Antila
Avainasiakaspäällikkö
p 044 4757 030
timo.antila@revisol.fi

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Joensuun toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Kaskisen toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Kuopion toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Vaasan toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Nokian toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Seinäjoen toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Tarjouspyyntölomake

* pakollinen kenttä