Talkoolavat helpottavat asukkaiden jätteen kierrätystä

Lapin kaupunginosan omakotiyhdistys ry on perustettu vuonna 1949 ja sen jäseniä ovat siihen liittyneet taloudet, eivät yksittäiset asukkaat. Yhdistys sijaitsee nimensä mukaisesti Lapin kaupunginosassa Tampereella, mutta alueen vakiintuneen nimen, ”Käpylä”, vuoksi voidaan sanoa sen sijaitsevan Käpylässä. Yhdistyksen toiminta-aluetta on Käpylän keskuspuisto, sekä sen välitön lähialue. Yhdistyksen jäseninä on tällä hetkellä 124 taloutta ja muutama kannatusjäsen. Yhdistyksen perustehtävänä on edistää asukkaiden asumisviihtyvyyttä.

Asumisviihtyvyyteen vaikuttaa oleellisesti asuinalueen siisteys ja jätehuolto. Yhdistyksen aktiivi Lassi Calonius kertoo jätehuollon olevan merkittävä osa omakotiyhdistyksen toimintaa ja asukkaiden arkea. Käpylässä on ollut keskitetty jätehuolto jo 1970-luvulta saakka. Keskitetyn jätehuollon ansiosta jätehuoltomaksut ovat Käpylän asukkaille edulliset.

Keskitetyn perusjätehuollon lisäksi yhdistys tilaa talkoolavat asukkaiden käyttöön kaksi kertaa vuodessa Revisol Oy:ltä. Revisol toimittaa talkoolavat asukkaiden käyttöön keväällä ja syksyllä. Talkoolavoja toimitetaan neljä – haravointijätteelle, metallille, puulle ja sekajätteelle.

Veikko Manninen Revisolilta kertoo yhteistyön Lapin omakotiyhdistyksen kanssa alkaneen Revisolin ja Rautasoini Oyn liiketoimintakaupan myötä vuonna 2016.

– Toimitamme Lapin omakotiyhdistykselle talkoolavat kaksi kertaa vuodessa helpottamaan muun muassa talkootöistä syntyvän jätteen keräystä ja kierrätystä, Manninen kertoo.

– Lavat toimitetaan tilauksesta, mutta sääolojen mukaan toimitusajankohtaa saatetaan joutua muuttamaan. Esimerkiksi tänä keväänä lunta tulikin runsaasti vielä lavojen toimitusajankohdalle lisää. Tämä tarkoitti, ettei talkootöitä luonnollisesti oltu aloitettu, eikä voitu aloittaa. Lavoille sovittiin uusi ajankohta hieman myöhemmälle. Näin voidaan joustaa puolin ja toisin aina tapauskohtaisesti, Manninen jatkaa.

Revisolin talkoolava on helppo ja vaivaton valinta talkoissa syntyvien materiaalien keräämiseen siististi yhteen paikkaan. Revisol hoitaa jätteiden poisviennin ja sekajätelavan lajittelun. Lavapalvelu mahdollistaa jätteiden oikeanlaisen lajittelun ja helpottaa talkootöiden tekemistä. Käpylän kohdalla talkoolavat ovat sijoitettu määräajaksi keskeiselle paikalle niin, että kunkin talouden on helppo tuoda jätteet lavalle.

– Lavapalvelu on toiminut hyvin ja joustavasti. Talkoolavojen ansiosta asukkaiden on helpompi hoitaa talkootyöt, kun saavat pihoilta ja kellareista ylimääräiset roskat ja tavarat pois, kertoo Calonius omakotiyhdistykseltä.

– Yhteistyö on toiminut hyvin. Yhteydenpito on aktiivista, lavat tilataan ajoissa ja jätteet lajitellaan oikeisiin lavoihin, Manninen luettelee.

Lapin omakotiyhdistyksen ja Revisolin välisen talkoolavayhteistyön onnistuminen on ollut tärkeä tekijä asukkaiden asumisviihtyvyyden edistämisessä Käpylässä. Lavojen tarjoaminen kaksi kertaa vuodessa on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi helpottaa perusjätehuollon ulkopuolisen jätteen kierrätystä. Revisol on hoitanut jätteiden poisviennin ja lavojen lajittelun ammattitaidolla, mikä on mahdollistanut oikeanlaisen lajittelun ja talkootöiden sujuvan toteuttamisen. Yhteistyön jatkuminen on tärkeää asukkaiden tyytyväisyyden ja alueen viihtyisyyden kannalta.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Joensuun toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Kaskisen toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Kuopion toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Vaasan toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Nokian toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous Seinäjoen toimipisteeltä

*pakollinen kenttä

Tarjouspyyntölomake

* pakollinen kenttä