Behandlingsprocesser

MODERNA BEHANDLINGSPROCESSER AV HÖGSTA KVALITET

Våra effektiva behandlingsprocesser är utvecklade specifikt för de olika avfallssorterna och beaktar de kvalitetskrav som mottagarna och användarna av råämnena ställer. Våra behandlingsenheter är mångmaterial-anläggningar, men varje enhet har sitt eget specialområde.

Vår behandlingsanläggning i Kaskö är planerad speciellt för behandling av metaller. Metallerna behandlas så att den uppfyller den mottagande industrins förordningar och kvalitetskrav.

Vår behandlingsanläggning i Ilmajoki är planerad speciellt för behandling av byggavfall. Vid sorteringslinjen för byggavfall kan bland annat material som sedan blir till återvunnet råmaterial tillvaratas..

Vår behandlingsenhet i Nokia är speciellt planerad för behandling av fönsterglas och dörrar.

Vår behandlingsenhet i Vasa är speciellt planerad för mottagning av avfallssorter som ska slutplaceras.

Vår behandlingsenhet i Kuopio är speciellt planerad för produktion av energibränsle och träflis.

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält