Ansvarsfullhet

Kundorientering, utveckling och ansvarsfullhet styr vår dagliga verksamhet. Vi verkar hållbart, respekterar vår miljö och följer de lagar, förordningar och regionala avfallshanteringsregler som gäller oss. Världen av cirkulär ekonomi förändras ständigt och vår verksamhet utvecklas tillsammans med den.

Ansvarsfullhet när det gäller våra kunder och vår egen logistik samt fortgående utvecklingsarbete tillsammans med våra intressegrupper är en del av vår dagliga verksamhet. Enligt miljötillstånden för Revisol Oy:s olika verksamhetsställen har, kan vi årligen ta emot ca 500 000 ton material för behandling. För avfall som inte duger för återvinning erbjuder vi också slutplaceringstjänster.

Vår verksamhet är certifierad

Våra behandlingsanläggningar har beviljats certifikaten för kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015, miljöledningssystemet ISO 14 001:2015 och ledningssystemet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ISO 45 001:2015 . Vår verksamhet granskas och kvalitetsrevideras regelbundet och vi följer dessa standarder i vår dagliga verksamhet.

Kontakta eller begär en offert från Joensuu-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kaskinen-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kuopio-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Vasa-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Nokia-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Seinäjoki-kontoret

*pakollinen kenttä

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält