Kvalitetssystem

Genom att verka systematiskt och utveckla vår egen verksamhet har certifikaten för
-kvalitetsledningssystemet ISO 9001,
-miljöledningssystemet ISO 14 001 och
-ledningssystemet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ISO 45 001 beviljats för våra behandlingsanläggningar. Vår verksamhet granskas och kvalitetsrevideras regelbundet och vår dagliga verksamhet uppfyller gällande standarder.

ISO 9001

ISO 9001:2015 -standarden är ett internationellt kvalitetsledningssystem. Vi verkar målmedvetet i enlighet med det, vi utvecklar och övervakar hela vår verksamhet och verksamhetsomgivning, vårt ledarskap, riskhantering, kvalitetsledning samt alla processer. Hämta certifikat

ISO 14001

ISO 14001:2015 -standarden är ett internationellt miljöledningssystem. Vi verkar konsekvent och engagerat för att miljön ska må bra. Vi kvalitetsreviderar vår verksamhet regelbundet och vidtar korrigerande åtgärder för att eliminera risker. Hämta certifikat

ISO 45001

ISO 45001:2015 -standarden är ett internationellt ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Den fungerar som rättesnöre i frågor som har att göra med arbetshälsa och -säkerhet, eftersom vi vill skapa en så säker och välmående arbetsplats som möjligt och förhindra arbetsolyckor. Hämta certifikat

 

Kontakta eller begär en offert från Joensuu-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kaskinen-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kuopio-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Vasa-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Nokia-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Seinäjoki-kontoret

*pakollinen kenttä

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält