Energiavfall

Energiavfall är smutsigt avfall eller avfall som av annan orsak inte du duger för återvinning. Genom att samla in företagets energiavfall separat höjs företagets nyttoanvändningsgrad.

Vi tar emot energiavfall så som:

  • Smutsigt papper, papp och kartong
  • Plast och plastförpackningar som inte duger för återvinning
  • Träförpackningar som inte duger för återvinning
  • Styrox

Vi tillhandahåller lämplig insamlingsutrustning för energiavfall. Vi kan också använda kundens egna insamlingsbehållare.

Utnyttjande av energiavfall

Energiavfallet krossas och levereras vidare till kraftverksanläggningar för el- och värmeproduktion.

Fråga experterna

Om du behöver tilläggsuppgifter om tjänsterna eller vill begära en offert, så står våra experter gärna till tjänst.

Välj det verksamhetsställe som ligger närmast dig på kartan och ta kontakt.

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält