Avfall för slutförvaring

Trots lyckad källsortering och moderna sorteringslinjer uppstår det avfall som inte kan återvinnas eller utnyttjas för energiutvinning. Detta är avfall som måste slutförvaras.

Avfall för slutförvaring är bland annat: 

  • Asbest och asbesthaltigt avfall
  • Oanvändbar mineralull
  • Oanvändbar PVC-plast
  • Oljekontaminerad sand och markmaterial
  • Aska från förbränningsanläggningar som innehåller farliga ämnen
  • Glasfiber
  • Återstående material från behandlingslinjerna som måste slutförvaras

För avfall som levereras för slutförvaring måste på begäran ett intyg över avstjälpningsplatsduglighet framläggas.

Fråga experterna

Om du behöver tilläggsuppgifter om tjänsterna eller vill begära en offert, så står våra experter gärna till tjänst.

Välj det verksamhetsställe som ligger närmast dig på kartan och ta kontakt.

kierratys

Seinäjoki

kierratys

Vaasa

kierratys

Nokia

kierratys

Kuopio

kierratys

Kaskinen

kierratys

Joensuu

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält

Kontakta eller begär en offert från Joensuu-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kaskinen-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kuopio-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Vasa-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Nokia-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Seinäjoki-kontoret

*pakollinen kenttä