Renoverings- och rivningsobjekt

I renoverings- och rivningsobjekt uppstår en mängd avfallssorter. I avfallslagstiftningen har man ställt upp snäva målsättningar för byggavfallets återvinningsgrad. För att uppnå målsättningarna måste man fästa speciell uppmärksamhet vid avfallets källsortering. Våra avfallshanteringstjänster fungerar även när tidtabellerna är snäva och våra tjänster är planerade för att betjäna arbetsplatsernas behov.

Vi tillhandahåller bl.a. följande lösningar:

  • Avfallshanteringslösningar
  • Minimering av blandavfall för att sänka kostnader
  • Insamling och återvinning av fönster och dörrar
  • Korrekt insamling och hantering av farligt avfall
  • Separat insamling av olika avfallssorter (metall, sten, betong, isoleringsull, gips mm.)
  • Sortering av återvinningsbart material och återanvändning av det
  • För ändamålet lämpad insamlingsutrustning, så som växelflak och fönsterbockar
  • Insamling av avfallet och transportlösningar enligt avtal 
  • Modern, reglementsenlig avfallshantering
  • Digitala transportdokument som lagen förutsätter

Oberoende av vilka avfallshanteringsbehov du har för ditt rivnings- eller renoveringsobjekt, vi tillhandahåller exakt rätt tjänstelösning för ditt objekt!

Fråga experterna

Om du behöver tilläggsuppgifter om tjänsterna eller vill begära en offert, så står våra experter gärna till tjänst.

Välj det verksamhetsställe som ligger närmast dig på kartan och ta kontakt.

kierratys

Seinäjoki

kierratys

Vaasa

kierratys

Nokia

kierratys

Kuopio

kierratys

Kaskinen

kierratys

Joensuu

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält

Kontakta eller begär en offert från Joensuu-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kaskinen-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kuopio-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Vasa-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Nokia-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Seinäjoki-kontoret

*pakollinen kenttä