Dataskydd

Registeransvarig

Namn: Revisol Oy
F-nummer: 0414935-5
Adress: Laskunmäentie 9
Postnummer: 60760
Postanstalt: Pojanluoma
Telefonnummer: +358 44 475 7000
E-postadress: revisol@revisol.fi

Person som handlägger registerärenden

Namn: Revisol Oy
F-nummer: 0414935-5
Adress: Laskunmäentie 9
Postnummer: 60760
Postanstalt: Pojanluoma
Telefonnummer: +358 44 475 7000
E-postadress: revisol@revisol.fi

Dataskyddsombud

Namn: Revisol Oy
F-nummer: 0414935-5
Adress: Laskunmäentie 9
Postnummer: 60760
Postanstalt: Pojanluoma
Telefonnummer: +358 44 475 7000
E-postadress: revisol@revisol.fi

Registrets användningssyfte

De insamlade personuppgifterna används:
För identifiering av kunden och hantering av användarbehörigheter. För leverans av de registrerade användarnas beställningar och för upprätthållande och utvecklande av kundförhållandet.

Grundval för insamling och behandling av uppgifterna

Kundens uppgifter samlas in och behandlas med kundens medgivande, eller för att verkställa ett avtal som görs med kunden.

Registrets datainnehåll

Företagets namn, namn, näradress, postanstalt, postnummer, e-post och telefonnummer.

Uppgifternas lagringstid

Personuppgifterna sparas så länge som det behövs för att verkställa avtalet som görs med kunden eller för att utveckla kundtjänsten.

Reglementsenliga uppgiftskällor

Till registret samlas uppgifter in:
Från personen själv. Från register som upprätthålls av myndigheterna inom de ramar som lagstiftningen tillåter (t.ex. ytj.fi).

Reglementsenligt överlämnande och överföring av uppgifterna utanför EU eller det europeiska ekonomiska området
Uppgifterna överlämnas inte utanför företaget.

Användning av kakor (cookies)

Vår webbplats använder en så kallad cookie-funktion, det vill säga kakor. En cookie är en liten textfil som skickas och sedan förvaras på användarens dator, vilken gör det möjligt för upprätthållaren av webbplatsen att identifiera besökare som besöker sidorna ofta, underlättar inloggningen för besökarna samt gör det möjligt att utvinna blandad information om besökarna. Med hjälp av denna återkoppling kan vi ständigt förbättra innehållet på vår webbplats. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem på så sätt, att vi kan erbjuda våra kunder information och tjänster enligt deras individuella behov

Om en användare som besöker vår webbplats inte vill att vi med hjälp av cookies ska få tillgång till ovan nämnda information, är det med de flesta webbläsare möjligt att stänga av cookie-funktionen. Detta görs vanligtvis i webbläsarens inställningar.
Men man bör lägga märke till, att cookies kan vara nödvändiga för att vissa sidor som vi upprätthåller och tjänster som vi tillhandahåller ska fungera korrekt.

Man är inte tvungen att använda cookies, vanligtvis kan man stänga av och ta bort cookies på webbläsarens flik dataskydd. Men att logga in på nättjänsten eller andra procedurer kan utan dem ibland vara besvärligt eller omöjligt.

Genom att godkänna analytics godkänner ni att Google fungerar som databehandlare. Ni godkänner ett förfarande i enlighet med deras dataskyddspolicy. Vi sparar besöksuppgifter och punktmätningar som gör det möjligt för oss att utveckla vår service i den riktning som kundens intresse ligger. Vi samlar inte in personliga eller på annat sätt sensibla uppgifter.

Genom att godkänna användningen av marknadsföringscookies godkänner ni att Google fungerar som databehandlare. Ni godkänner att era besöksuppgifter kan analyseras och lagras för återmarknadsföringssyften. Denna information som vi samlar in utnyttjas i Google Ads reklamtjänsterna och gör när våra produkter marknadsförs i Googles reklamkanaler det möjligt att begränsa distributionen av reklam exempelvis till en viss grupp med vissa sökord eller enligt besöken på webbplatsen. På detta sätt kan vi rikta vår reklam bättre till dem som är mest intresserade av den. Vi använder reklamtjänster enligt god sed och följer Googles dataskyddspolicy gällande återmarknadsföring.

Om ni inte vill ta emot individualiserad reklam, kan ni stoppa mottagandet av sådan från Googles tjänster (länk nedan).

https://adssettings.google.com/authenticated

Genom att skicka blanketten via vår webbplats godkänner ni att era uppgifter kan användas för marknadsföring och ni godkänner också att man eventuellt kommer att ta kontakt med er i elektronisk form.

Google Analytics används på webbplatsen för webbanalys och Google behandlar dessa uppgifter GDPR-kompatibelt.

Cookie-data och annullering

Google Analytics, avsluta (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en )

Registrets skydd

Information överförs via en SSL-skyddad anslutning.
Den digitala informationen är skyddad med brandvägg, användarnamn och lösenord.
Endast de personer i den registeransvarigas tjänst som behöver uppgifterna i sitt arbete har rätt att använda dem.

Automatiskt beslutsfattande

Enskilda automatiserade beslut (EU:s dataskyddsförordning artikel 22) görs inte.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter gällande hen som har sparats i personuppgiftsregistret. En skriftlig, undertecknad granskningsbegäran bör skickas till personen som ansvarar för registerärendena.

Rätten att kontrollera är kostnadsfri om den utnyttjas högst en gång per år.

Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga eller föråldrade uppgifter rättas eller tas bort eller att uppgifterna flyttas från ett system till ett annat. Hen har också rätt att begränsa eller motsätta sig behandlingen av sina uppgifter enligt artikel 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning.

Den registrerade har rätt att annullera sitt tidigare medgivande till behandlingen av uppgifterna eller lämna in besvär angående behandlingen av sina personuppgifter till övervakningsmyndigheten.

Den registrerade kan också förbjuda att hens uppgifter används för direktmarknadsföringssyften.

Hälsningar
Revisol Oy

Kontakta eller begär en offert från Joensuu-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kaskinen-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kuopio-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Vasa-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Nokia-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Seinäjoki-kontoret

*pakollinen kenttä

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält