Miljö

Vi strävar med vår verksamhet till att förbättra miljöns välmående och minimera skadliga effekter för den. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för en renare morgondag – avfallshanteringen kan alltid förbättras. Verksamheten i våra behandlingsenheter följer de miljötillståndskrav som lagstiftning och myndigheter ställer. Vi verkar under myndigheternas övervakning och rapporterar regelbundet om vår verksamhet.

Ingen onödig förvaring av avfall

Vi undviker onödig lagning och avfallet som vi tar emot behandlas så snabbt som möjligt för vidareförädling. I våra behandlingsanläggningar sker behandlingen av avfallet i täckta utrymmen. På detta sätt förhindrar vi olägenheter i form av lukt och buller samt nedskräpning av miljön.

Optimerad logistik

Tack vare vår moderna transportflotta och egen planering av körningarna hålls vårt kolavtryck litet. Transporterna optimeras så att onödiga körningar inte är uppstår.

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält