Farligt avfall

Farligt avfall (tidigare problemavfall) är avfall, som om det sorteras felaktigt eller vårdslöst, kan skada eller leda till risker för människor och miljö. Därför är källsortering av farligt avfall speciellt viktigt. Genom korrekt källsortering kan olyckor undvikas.

Vi tar hand om många olika slags farliga avfallssorter med lämpliga metoder och utrustning:

 • EE-avfall
 • Impregnerat trä
 • Asbesthaltiga material
 • Färgavfall
 • Oljekontaminerat markmaterial
 • Fast oljeavfall
 • Aerosoler
 • Lösningsmedel
 • Broms- och kylarvätska
 • Batterier och ackumulatorer
 • Hydraulikslangar
 • Förbrukade smörjoljor
 • Klara och svarta lysrör

Vi levererar lämpliga insamlingsutrustning för sortering av farligt avfall och tar hand om behandlingen av avfallet.

Fråga experterna

Om du behöver tilläggsuppgifter om tjänsterna eller vill begära en offert, så står våra experter gärna till tjänst.

Välj det verksamhetsställe som ligger närmast dig på kartan och ta kontakt.

kierratys

Seinäjoki

kierratys

Vaasa

kierratys

Nokia

kierratys

Kuopio

kierratys

Kaskinen

kierratys

Joensuu

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält

Kontakta eller begär en offert från Joensuu-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kaskinen-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kuopio-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Vasa-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Nokia-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Seinäjoki-kontoret

*pakollinen kenttä