Byggnadsavfall

När man bygger nytt eller renoverar ett gammalt objekt uppstår det många olika slags avfall, som det enligt mån av möjlighet lönar sig att sortera redan där som det uppstår. Genom källsortering minimeras det egentliga byggavfallet och byggplatsen hålls snygg. Om källsortering inte är möjligt, sköter vi sorteringen av blandat byggavfall i våra behandlingsenheter.

Lösningar för allt slags byggavfall

Till det avfall som uppstår på byggplatser hör förutom återvinningsbara avfallssorter även material som inte duger för återvinning eller är svårt att återvinna och inte nödvändigtvis kan nyttjas, men även för dessa avfallssorter kan vi erbjuda lösningar.

Vi tar emot följande avfallssorter som uppstår på byggplatser:

 • Metaller
 • Elledningar
 • Trä
 • Sten, betong och tegel
 • Plaster (även PVC)
 • Energiavfall
 • Kartong
 • Gips
 • Isoleringsull
 • Glasavfall (plant glas, fönster och dörrar)
 • Farligt avfall
 • Byggavfall för sortering
 • Asbesthaltigt material

Fråga experterna

Om du behöver tilläggsuppgifter om tjänsterna eller vill begära en offert, så står våra experter gärna till tjänst.

Välj det verksamhetsställe som ligger närmast dig på kartan och ta kontakt.

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält