Revisol Oy

Revisol Oy är ett pionjärföretag inom ansvarsfull avfallshantering och cirkulär ekonomi som grundades 1981. För företag i alla storlekar erbjuder vi smidiga, moderna och miljövänliga lösningar för transport, sortering och återvinning av avfall. Våra kunder är verksamma inom bland annat industri-, byggnads-, rivnings-, handels-, disponent och jordbruksbranscherna.

Vi avhämtar allt slags avfall och ser till att det återanvänds eller återvinns på korrekt sätt. Största delen av det insamlade avfallet behandlar vi i våra egna moderna behandlingsenheter. De behandlade materialen används sedan för energiutvinning eller som återvunnet råmaterial. Avfall som inte duger för återvinning styrs till slutförvaring.

Kartläggningen är alltid gratis

Vi tillhandahåller lämpliga lösningar både för återkommande återvinningsbehov och för kortvariga projekt. Vi börjar alltid med en kostnadsfri kartläggning av kundens verkliga situation och behov. På grundval av kartläggningen gör vi sedan upp en detaljerad offert och en specifikation av tjänstens innehåll.

En så smidig och flexibel service som möjligt

För oss är det en hederssak att avfallshanteringen fungerar smidigt så att kunden kan koncentrera sig fullständigt på sin egen affärsverksamhet. En välskött avfallshantering skapar en positiv bild av kundens verksamhet och är ett utmärkt visitkort för företaget. 

För transport av avfallet använder vi vår egen fordonsflotta, vilket gör att logistiken kan ordnas flexibelt. Vi optimerar transporterna för att kunna verka så kostnadseffektivt och ekologisk som möjligt.

Cirkulär ekonomi är grundvalen för allt

Det allra viktigaste är miljöns välmående. Med vår egen verksamhet vill vi minimera skadliga miljöeffekter och vara med om att skapa en bättre morgondag. För miljön är det viktigt att allt material cirkulerar för nyttoanvändning i samhällets så väl som möjligt. Därför utvecklar också vi ständigt vår verksamhet så att den cirkulära ekonomin ska fungera allt bättre. Vi har bland annat utvecklat en återvinningslinje för gamla fönster och dörrar, som tidigare kanske skulle ha hamnat på avstjälpningsplatsen!

Vi verkar under myndigheternas övervakning och rapporterar regelbundet om vår verksamhet. Vi försöker också bistå våra kunder i deras strävan att verka på ett mer miljövänligt sätt.

Oavbruten utveckling, engagemang för den egna verksamheten och ansvar för framtiden styr vår dagliga verksamhet. Med oss är avfallshantering problemlöst och ansvarsfullt.

Var är vi verksamma?

För tillfället erbjuder vi våra tjänster i regionerna Seinäjoki, Vasa, Tammerfors, Kaskö, Joensuu och Kuopio.

Kontakta eller begär en offert från Joensuu-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kaskinen-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Kuopio-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Vasa-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Nokia-kontoret

*pakollinen kenttä

Kontakta eller begär en offert från Seinäjoki-kontoret

*pakollinen kenttä

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält