Träavfall

Vi tar emot många olika slags träavfall. 

Rent trä

 • Obehandlat och omålat träavfall
 • Urbruktagna lastpallar
 • Urbruktagna träförpackningar
 • Kutter- och sågspån

Övrigt träavfall

 • Rivningsträ och träkonstruktioner
 • Målat eller behandlat trä
 • Köks- och rumsmöbler av trä
 • Haltex-skivor
 • Spånskivor
 • MDF-skivor
 • Faner
 • Kabelrullar av trä och faner
 • Stubbar och ris

Impregnerat träavfall

 • Tryckimpregnerat träavfall

Vi har en mångsidig insamlingsutrustning för träavfall.

Träavfall utnyttjas för energiproduktion

Träavfallet sorteras och krossas i våra egna behandlingsenheter. Efter behandlingen levereras det krossade trämaterialet till kraftverk för energi -och värmeproduktion. Impregnerat trä genomgår en separat process.

Kontakta oss så kartlägger vi dina återvinningsbehov för träavfall!

Fråga experterna

Om du behöver tilläggsuppgifter om tjänsterna eller vill begära en offert, så står våra experter gärna till tjänst.

Välj det verksamhetsställe som ligger närmast dig på kartan och ta kontakt.

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält