Jordbruk

Vi avhämtar överloppsmetallskrot, så som gamla arbetsmaskiner och annan återvinningsmetall från gården. Vi hämtar också jordbrukets avfall av plast och trä, till exempel lastpallar. Vid behov tillhandahåller vi växelflak för att samla in materialet eller vi avhämtar det med kranbil.

Vi tillhandahåller bl.a. följande lösningar:

  • Separat insamling av jordbrukets förpackningsmaterial
  • Separat insamling av olika avfallssorter (metall, maskiner och utrustning, plast)
  • Sortering av återvinningsbart material och vidareleverans för återanvändning
  • Avhämtning och transporttjänster enligt överenskommelse
  • Modern, reglementsenlig avfallshantering

Kontakta oss!

Fråga experterna

Om du behöver tilläggsuppgifter om tjänsterna eller vill begära en offert, så står våra experter gärna till tjänst.

Välj det verksamhetsställe som ligger närmast dig på kartan och ta kontakt.

Blankett för offertförfrågan

* Obligatoriskt fält